Duidelijke databeheer-strategie en data governance structuur leiden tot optimalisatie datakwaliteit

Tentive / Customer Cases / Duidelijke databeheer-strategie en data governance structuur leiden tot optimalisatie datakwaliteit

Voor de gefaseerde implementatie van een nieuw ERP-systeem, had het moederbedrijf van een kruidenleverancier behoefte aan externe data consultancy.  Data Management Consultants van Tentive ontwikkelden een plan van aanpak voor de organisatie. Het management besloot de te migreren data alvast op te schonen, te de-dupliceren, te harmoniseren en te verrijken als voorbereiding op de 2e fase van het traject: de daadwerkelijke implementatie van het nieuwe ERP-systeem.

Hoog niveau van datakwaliteit garanderen

Aan Tentive werd de opdracht gegund om een plan van aanpak te ontwikkelen voor wat betreft al deze activiteiten. Ook moest er een duidelijke databeheer-strategie worden gedefinieerd die, zodra het ERP-systeem geïmplementeerd werd, een hoog niveau van datakwaliteit zou garanderen. De uitvoering van de opdracht startte met het doorgronden van de bedrijfsvisie en strategie van de opdrachtgever, door middel van interviews met de belangrijkste stakeholders. Vervolgens werd de input vertaald naar een pragmatische databeheer strategie. De volgende stap in het proces was het ontwikkelen en installeren van een specifieke data governance functie voor de kruidenleverancier.

Interactieve process mapping workshops

Daarna werden de data-eigenaren geïdentificeerd, via een door het moederbedrijf toekomstig vastgesteld procesmodel en overeenkomstig de data governance functie. Om deze identificatie goed te laten verlopen werden alle processen van de organisatie tot in detail gedocumenteerd met behulp van interactieve process mapping workshops met stakeholders. In deze workshops werden de belangrijkste “as-is” en “to-be” processen vastgelegd, om de databeheer strategie zo volledig mogelijk aan te laten sluiten en te integreren. Op deze manier werd duidelijk, wie de verantwoordelijke zou worden.

Vervolgens werd de data governance structuur verder ontwikkeld door de volgende stappen:

• De ontwikkeling van data definities voor de meest belangrijke data objecten (producten, klanten en leveranciers) inclusief metadata en regels & richtlijnen;
• Validatie van data definities door proceseigenaren en executive management;
• Ontwikkelen en valideren van data policies & procedures;
• Het begeleiden van gebruikersgroepen belast met het opschonen, de-dupliceren, harmoniseren en verrijken van data uit legacy systeem, in overeenstemming met gevalideerde data definities;
• Ontwikkelen van datakwaliteit performance metrics (KPI’s).
De succesvolle communicatie van de databeheer strategie en data governance functie binnen de organisatie was de laatste stap van deze opdracht.

Conclusie

De uitvoering van de activiteiten van het plan van aanpak zijn onder begeleiding van Tentive succesvol verlopen. Het resulteerde in optimalisatie van datakwaliteit voor de te migreren data en een duurzame governance functie om datakwaliteit te kunnen borgen in de toekomst.

Tijdens het proces bleek dat de door het management gewenste customer intimacy cultuur en structuur niet geborgd en onvoldoende duidelijk waren, heeft Tentive in aanvulling op de oorspronkelijke opdracht een best practice “Sales & Operations Planning” methodiek geïmplementeerd, waarbij een collaboratief platform wordt gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat iedereen aan hetzelfde doel werkt (customer intimacy), dat er duidelijkheid bestaat over rollen & verantwoordelijkheden met als resultaat maximalisatie van omzet & marge en minimalisatie van kosten. Tentive heeft een belangrijke faciliterende rol gespeeld in het opzetten en implementeren van de S&OP methodiek, tot volle tevredenheid van de opdrachtgever.

Hulp nodig bij het verbeteren van data kwaliteit?

Ben je ook bezig met het voorbereiden van de datamigratie naar een nieuw ERP-omgeving en is de datakwaliteit in jouw organisatie niet helemaal op orde? Wil je weten hoe je dit aanpakt? Neem dan, vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Karel Siemerink
Data Governance Expert
karel.siemerink@tentive.nl of +31 76 565 80 80