Disclaimer

Tentive / Disclaimer

Disclaimer
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kan Tentive aansprakelijk
worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.
Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming
niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.