Wat betekent Data Governance en wat doet het?

Tentive / Blog / Blog / Wat betekent Data Governance en wat doet het?

Data Governance, Master Data Management en Data Strategie zijn termen die tegenwoordig helemaal ‘hot’ zijn. Was tot enkele jaren terug het beheren van de datakwaliteit bij veel organisaties een ondergeschoven kindje, tegenwoordig zien organisaties data als een waardevol bezit, een ‘asset’. Maar wat betekenen onderwerpen als Data Governance, Master Data Management en Data Strategie nu eigenlijk? In dit blog gaan we in op het eerste onderwerp: Data Governance. We beschrijven wat we hieronder verstaan en wat de voordelen zijn van een goed Data Governance programma voor organisaties.

Data Governance

Zoveel mensen, zoveel meningen. Een eenduidige definitie voor Data Governance is daarom niet voor handen. Hieronder geven we een aantal definities van Data Governance die worden gebruikt door enkele internationaal gerenommeerde organisaties op onder meer het gebied van Data Governance en Master Data Management.
• “Data Governance is de specificatie van beslissingsrechten en een verantwoordingsraamwerk om te zorgen voor passend gedrag bij de waardering, creatie, opslag, gebruik, archivering en verwijdering van informatie. Het omvat de processen, rollen en beleidsregels, standaarden en metrics die zorgen voor een effectief en efficiënt gebruik van informatie om een organisatie in staat te stellen haar doelen te bereiken.” (Gartner)
• Data Governance is een verzameling van werkwijzen en processen die helpen om het formele ‘data assets’ beheer binnen een organisatie te waarborgen (DATAVERSITY)
• “Data Governance is de formele orchestratie van mensen, processen en technologie om een organisatie in staat te stellen data als een bedrijfsmiddel te gebruiken.” (The MDM Institute)
• “Data Governance is de uitoefening van autoriteit en controle (planning, monitoring en handhaving) op het beheren van ‘data assets’.” (DAMA International)
• “Data Governance is een systeem van beslissingsrechten en verantwoordelijkheden voor informatie-gerelateerde processen, uitgevoerd volgens afgesproken modellen die beschrijven wie welke acties kan ondernemen met welke informatie, onder welke omstandigheden, met welke methoden.” (The Data Governance Institute)

Het moge het duidelijk zijn dat Data Governance niet puur over data gaat. Het vereist een combinatie van mensen, regels en procedures en ondersteunende technologieën om succesvol te zijn.

Een goed Data Governance programma bevat een besluitorgaan, een gedefinieerde set van procedures en een plan om deze uit te voeren

Data Governance programma’s kunnen aanzienlijk verschillen, afhankelijk van hun focus (op compliance, op data integration, op Master Data Management, etc.). Ongeacht de ‘smaak’, elk programma zal in essentie dezelfde driedelige missie hebben:

1. om regels te maken / te verzamelen en gelijk te trekken,
2. om problemen op te lossen, en
3. om naleving te bewaken/ af te dwingen en tegelijkertijd ondersteuning te bieden aan belanghebbenden van de data.

Voordelen van een Data Governance programma

Een effectief Data Governance programma biedt tal van voordelen voor een organisatie, zoals:
– Kosten voor andere Data Management gerelateerde onderwerpen worden verlaagd.
– Nauwkeurige procedures worden opgesteld voor activiteiten om te voldoen aan wet- en regelgeving.
– Transparantie binnen alle data gerelateerde activiteiten wordt vergroot.
– Management en werknemers worden getraind om data issues op eenzelfde manier te benaderen.
– De waarde van data voor een organisatie wordt vergroot.
– Gestandaardiseerde datasystemen, databeleid, dataprocedures en datastandaarden.
– Uniforme richtlijnen voor het oplossen van bestaande en actuele data issues.
– Vereenvoudiging en verbetering van monitoring- en traceeractiviteiten ter bevordering van de datakwaliteit.
– Verhoging van de bedrijfsomzet.

Kortom, een effectief Data Governance programma verlaagt de kosten en vergroot de kwaliteit van de data wat betere besluitvorming mogelijk maakt, waardoor de winstgevendheid voor organisaties wordt verhoogd.

Lees ook:

Download nu de Data Governance
Whitepaper
Data Governance: het fundament voor een
succesvolle databeheer strategie
Download nu

 

Benieuwd naar wat een succesvolle implementatie van een Data Governance strategie voor jouw organisatie kan betekenen? Of ben je bezig en heb je behoefte aan een klankbord? Neem contact met ons op.

Jacco Oudeman, Data Quality & Data Governance Specialist

Geraadpleegde bronnen:
DAMA International (2018)
DATAVERSITY (2018)
Gartner (2018)
The Data Governance Institute (2018)
The MDM Institute (2018)