Control

Tentive / Control

Control

Je wilt natuurlijk dat jouw organisatie in control is. Maar dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld omdat je bepaalde kennis niet in huis hebt of simpelweg te weinig capaciteit hebt. De experts van Tentive helpen je graag op het gebied van Finance en Control.

Wanneer is je bedrijf in control?

Als je bedrijf in control is, betekent dat dat bedrijfsprocessen in alle lagen van de organisatie goed verlopen. Dat is belangrijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Hoe groter en gevarieerder je organisatie is, hoe lastiger dit is en hoe meer risico’s er ontstaan. Bij control gaat het erom dat je de bedrijfsprocessen beheerst laat verlopen. Beheerst houdt in dat er bepaalde kaders zijn waarbinnen de uitkomsten horen te vallen. Ook kun je vaststellen of dit in de praktijk daadwerkelijk gebeurt. Al die processen in goede banen leiden, is dan ook best een uitdaging.

Drie doelen voor interne beheersing

Interne beheersing is dus erg belangrijk bij control. Om vast te stellen dat je in control bent, kijk je naar de drie doelen van interne beheersing:

  • Je wilt zeker weten dat de activiteiten die je voor je klanten uitvoert, goed worden gedaan. Dat gaat verder dan alleen de kwaliteit. Je wilt ook dat de verwerkte gegevens juist, tijdig en volledig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kloppend aantal gewerkte uren of een juist aantal verkochte artikelen. Dit heet ook wel Business Assurance.
  • Daarnaast wil je een goed beeld van mogelijke gebeurtenissen waarvan je niet wilt dat deze realiteit worden. En als ze toch plaatsvinden, wil je de impact ervan op je organisatie zoveel mogelijk beperken. Dit staat bekend als risicomanagement.
  • Ook wil je dat je activiteiten, producten en afspraken voldoen aan alle wetten en regels. Bovendien wil je dat het gedrag van je werknemers integer is en past bij de bedrijfsdoelstellingen. Dit heet ook wel Compliance.

Beheersmaatregelen om in control te blijven

Om deze doelen te halen, heb je beheersmaatregelen nodig. Die zijn voor elke organisatie anders. Ze zijn namelijk helemaal afhankelijk van de specifieke situatie in jouw bedrijf. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal voldoende dekking en beheersing moeten bieden. Ook moeten werknemers begrijpen wat er precies moet gebeuren en waarom dat zo belangrijk is. Het is dan ook van groot belang dat de maatregelen passen bij of makkelijk te integreren zijn in de dagelijkse werkzaamheden.

Schakel Tentive Interim Finance Professionals in

Heeft jouw organisatie tijdelijke ondersteuning nodig op het gebied van Finance en Control? Of is er een vraagstuk waarvoor je externe kennis en expertise nodig hebt? De Tentive Interim Finance Professionals staan voor je klaar. We hebben ruime ervaring met middelgrote organisaties en multinationals, op zowel corporate als operating niveau. We koppelen je aan de juiste professional, zodat jouw bedrijf straks volledig in control is. Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

Ben je zelf een Interim Finance Professional?

Ben je zelf een Interim Finance Professional en op zoek naar een nieuwe opdracht? Kijk dan even op onze pagina Vacatures en Opdrachten. Natuurlijk ben je altijd welkom op ons kantoor in Breda voor een kennismaking. Neem contact met ons op voor meer informatie.