Zeven trends op het gebied van Data Management voor 2019

Tentive / Blog / Blog / Zeven trends op het gebied van Data Management voor 2019

Beste bloglezer, het nieuwe jaar is inmiddels van start gegaan. Hoog tijd om jou te informeren over de zeven meest in het oog springende trends op het gebied van data management voor 2019.

1. Van Data Lakes naar Data Hubs

Het antwoord op de enorme toename van data volumes was tot voor kort het ‘Data Lake’ (in het Nederlands: ‘datameer’). Het belangrijkste doel hiervan was om via goedkope opslag onbewerkte data te bewaren en deze via ETL (extract, transform en load) te gebruiken om in een onmiddellijke behoefte te kunnen voorzien. Dit verlaagt de opslagkosten omdat alleen de vereiste data wordt verplaatst naar het gecentraliseerde datawarehouse of naar een hoger aggregatieniveau in het datameer. Het probleem is echter dat tot op de dag van vandaag er geen consensus is over wat een datameer is en hoe het zou moeten worden ontworpen. De focus ligt hoofdzakelijk op de opslag van onbewerkte data en niet zozeer op het gebruik, onderhoud, beveiliging en privacy. De waarde van een datameer komt daardoor steeds meer ter discussie. De verwachting is daarom dat het datameer steeds minder populair gaat worden en zal worden vervangen door goed ontworpen Data Hubs. De Data Hub is een natuurlijk uitvloeisel van het datameer, omdat die niet alleen is gericht op opslag, maar ook lagen met snel gestructureerde data aanbiedt in een cloud omgeving, evenals een servicelaag die zowel selfservice als API-toegang ondersteunt. De focus voor grootschalige data gebruikers zal verschuiven naar hoe effectief de Hub de verschillende databronnen en inzichten in vrijwel realtime aan organisaties en klanten kan leveren. Dit zal de toegevoegde waarde opleveren die in beginsel voor het datameer was bedacht.

2. Datakwaliteit meer strategisch

Datakwaliteit applicaties zijn aan het verschuiven van traditionele backoffice functies (zoals het opschonen van databases) naar meer strategische, omzet genererende functies. Organisaties ontdekken dat dezelfde databases en infrastructuur die zij gebruiken voor data hygiëne ook waardevolle business intelligence functies kunnen ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is ‘target marketing’ waarbij de organisatie zich richt op specifieke identificeerbare (potentiële) afnemers. Bovendien kunnen organisaties het opbrengstpotentieel van contactgegevens vergroten door data aan te vullen en samen te voegen, nutteloze ruis en frauduleuze informatie te filteren en silo’s van individuele contactmomenten om te zetten in geïntegreerde ‘multi-channel’ contact data. Anders gesteld, de verwachting is dat de inspanningen voor datakwaliteit meer en een meer een inkomsten genererend component in zich zal herbergen. Interessante en uitdagende tijden dus voor data professionals die zich hiermee bezighouden.

3. Toename gebruik van data catalogi

Metadata beheer gaat steeds meer uitgevoerd worden met behulp van data catalogi. Een data catalogus is een metadata management oplossing dat gebruiksvriendelijk genoeg is voor de gemiddelde zakelijke gebruiker. Data catalogi worden gebruikt om portals te bouwen waarin gebruikers data kunnen terugvinden die zijn samengesteld door data stewards of andere data professionals. Zij classificeren de data in termen die zakelijke gebruikers begrijpen en bieden context rond de data zodat deze kan worden gebruikt in analytische applicaties. Data catalogi zijn gewild omdat organisaties moeite hebben om verzamelde data te inventariseren, en om te voldoen aan de privacy regels voortkomend uit bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (EU). Gartner (2017) beveelt het gebruik van data catalogi sterk aan en noemt het een essentieel onderdeel van de corporate data management strategie.

4. Analytics onmisbaar voor optimale klantervaring

Gepersonaliseerde ervaringen, realtime inzichten, een 360-graden klantbeeld: de kracht van ‘analytics’ is van onschatbare waarde. De krachtigste organisaties grijpen tegenwoordig elk klantcontact aan om hiervan een gepersonaliseerde ervaringen te maken. De reden hiervoor is dat onderzoek heeft uitgewezen dat deze aanpak de klantloyaliteit verhoogt en meer omzet genereert (Forbes, 2017). Zo zou 80% van de consumenten meer geneigd zijn om zaken te doen met organisaties die gepersonaliseerde ervaringen bieden, terwijl 90% van hen personalisatie als “aantrekkelijk” beschouwt (Epsilon, 2018). Het leveren van dergelijke ervaringen is alleen mogelijk met een data management laag met sterke analysemogelijkheden. Vooruitdenkende organisaties die niet al worden gedreven door data-analyse, zullen overstappen op platforms die hen de snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid bieden nodig om unieke patronen te identificeren waardoor het eenvoudiger wordt gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. Daarnaast wordt analytics steeds belangrijker in strijd tegen fraude, omdat het gebruik van geavanceerde technieken zoals ‘machine learning’ zorgt voor krachtigere mogelijkheden voor fraudedetectie.

5. Rol Data Governance steeds prominenter

Data Governance zal in 2019 verder aan belang toenemen. Door de invoering van de AVG in de EU in 2018 hadden organisaties die zaken in de EU deden “plotseling” behoefte aan een goed functionerend Data Governance programma. Deze focus op Data Governance vertaalde zich echter niet automatisch in een beter begrip van de eigen data en nieuwe analytische inzichten. Hoewel organisaties tegenwoordig beter over de afdelingen samenwerken, is er vaak toch sprake van een ‘disconnect’ tussen analytics teams en diegenen die zich bezighouden met de Data Governance, wat resulteert in verschillende metadata definities tussen teams. Door het invoeren van Data Governance in analytische modellen kunnen organisaties de metadata rond de eigen modellen verzamelen. Op die manier verkrijgen alle teams een volledig inzicht in hun data en kunnen zij deze gebruiken in analytische modellen. Meer organisaties zijn nu succesvol in het cultiveren van open communicatie tussen verschillende afdelingen als gevolg van hun Data Governance programma’s. Dit impliceert dat veel organisaties klaar zijn om hun data management programma uit te breiden naar een meer strategische focus dan alleen maar het beheersen van data.

6. IoT als de volgende Big Data golf

Het Internet der dingen (Engels: ‘Internet of Things’ (IoT)) is een computerparadigma waarbij een groot aantal fysieke apparaten – waaronder smartphones, voertuigen, ‘shipping’ pallets, keukenapparatuur, productierobots en alles wat met een sensor is uitgerust – data kan verzenden over de locatie, status, activiteit en omgeving. De opkomst van het IoT-paradigma is diepgaand omdat het een organisatie in staat stelt processen, klanten, partners, faciliteiten, enzovoort, met een ongekende mate van detail, nauwkeurigheid en snelheid te volgen, te meten en aan te passen. Het bereiken van deze niveaus vereist echter een aanzienlijke investering in informatietechnologie, met een focus op een volledig moderne infrastructuur voor data management. De uitdaging is om oplossingen te creëren die kunnen opschalen naar de Big Data aard van IoT tijdens het vastleggen, verwerken en reageren op data in (vrijwel) realtime.

7. Hybrid data management

De meest onvermijdelijke trend in alle IT – niet alleen in data management – is de migratie van applicaties en data naar de cloud. Om de voordelen van de cloud te maximaliseren zonder de beveiliging in gevaar te brengen, bewegen organisaties zich steeds vaker naar hybride cloud omgevingen; bedrijfskritische applicaties en data worden lokaal opgeslagen in een private cloud-infrastructuur terwijl minder gevoelige applicaties en data in de public cloud worden ondergebracht. Inmiddels heeft ruim 80% van de organisaties een multi-cloud strategie (RightScale, 2018). Naarmate meer en meer organisaties de voorkeur geven aan hybride cloud omgevingen, is de verwachting dat zij in toenemende mate op zoek zullen gaan naar data management platforms die een agile enterprise data laag bieden waarmee datasilo’s kunnen worden vermeden en snel ‘always-on’ applicaties in de cloud kunnen worden geïmplementeerd.


Tentive Solutions biedt organisaties ondersteuning bij het oplossen van hun Data Governance en Data Management vraagstukken. Meer weten? Neem gerust contact op met onze Data Management Team, zij helpen graag verder.


Jacco Oudeman

Geraadpleegde bronnen:
– Epsilon (2018)
– Forbes (2017)
– Gartner (2017)
– RightScale (2018)