Master Data Management: De bomen en het bos

Tentive / Blog / Blog / Master Data Management: De bomen en het bos

Tenzij je de afgelopen vijf jaar op een onbewoond eiland hebt doorgebracht en verstoken bent geweest van de hedendaagse communicatie technologieën, is het niet voor te stellen dat je nog nooit hebt gehoord van de term “Master Data Management”, kortweg MDM. MDM is de informatiemanagement discipline die grote kansen biedt voor het beteren van de datakwaliteit van organisaties. Het onderwerp staat inmiddels hoog op de agenda van veel organisaties. Maar wat verstaan we nu onder MDM?

Als je jezelf een half uurtje boos maakt en gaat googlen, dan kom je voor MDM een karrevracht aan definities tegen die op het web circuleren. Hieronder tref je, in geheel willekeurige volgorde, enkele voorbeelden aan:

• Een reeks disciplines, processen en technologieën voor het waarborgen van de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid en consistentie van meerdere domeinen van bedrijfsgegevens – tussen applicaties, systemen en databases, en over meerdere bedrijfsprocessen, functionele gebieden, organisaties, regio’s en kanalen. (Dan Power)

• Master Data Management is een uitgebreide methode om een onderneming in staat te stellen al haar kritieke gegevens te koppelen aan een gemeenschappelijk referentiepunt. Wanneer het goed is gedaan, verbetert MDM de gegevenskwaliteit en stroomlijnt het het delen van gegevens tussen personeel en afdelingen. Bovendien kan MDM het computergebruik in meerdere systeemarchitecturen, platforms en toepassingen vergemakkelijken. (TechTarget)

• MDM is de inspanning van een organisatie om één enkele referentiebron te creëren voor alle kritieke bedrijfsgegevens, wat leidt tot minder fouten en minder redundantie in bedrijfsprocessen. (Informatica)

• Master Data Management verwijst naar het beheer van specifieke essentiële gegevensactiva voor een bedrijf of onderneming. MDM is deels datamanagement als geheel, maar is over het algemeen gericht op de verwerking van gegevenselementen op een hoger niveau, zoals bredere identiteitsclassificaties van mensen, dingen, plaatsen en concepten.

• MDM is de praktijk van het definiëren en handhaven van consistente definities van bedrijfsentiteiten. Deze definities worden vervolgens via integratietechnieken verdeeld over meerdere IT-systemen binnen het bedrijf (en soms daar buiten), teneinde samen te werken met andere bedrijven of klanten. (Philip Russom)

• MDM is een technologie-georiënteerde discipline waarin business en IT samenwerken om de uniformiteit, nauwkeurigheid, beheer, semantische consistentie en verantwoording van de officieel gedeelde master data ‘assets’ van de onderneming te waarborgen. (Gartner)

Snap je het nog? Zie je door de bomen het bos niet meer? Helemaal niet erg. Als je wat tijd op het internet doorbrengt en zoekt naar MDM gerelateerde onderwerpen, dan zal het je al snel duidelijk worden dat MDM, in tegenstelling tot andere disciplines, nog in de kinderschoenen staat. Het is daarom niet vreemd dat er zoveel uiteenlopende meningen bestaan over wat MDM nu eigenlijk inhoudt. Het is echter slechts een kwestie van tijd voordat hierover consensus zal bestaan. Tot dat moment is het waarschijnlijk geen verkeerd idee om het jezelf niet al te moeilijk te maken. Brian Rensing van Proctor & Gamble geeft in Enterprise Systems Journal in dit verband het goede voorbeeld door te stellen dat je met MDM “moet beginnen door een probleem aan te pakken dat mensen pijn doet in hun dagelijkse werk – en eenvoudige woorden gebruiken.”

Dus ben je ben op zoek naar een definitie van MDM die aan de behoeften van jouw organisatie moet voldoen, ga dan niet voor een complexe uitleg die zinloos voor jouw publiek. Houd het lekker simpel.

Op zoek naar een eenvoudige MDM strategie? Of ben je bezig en heb je behoefte aan een klankbord? Neem contact met ons op.

Jacco Oudeman

Geraadpleegde bronnen:

Enterprise Systems Journal (2018)
Gartner (2018)
Informatica (2018)
Power, Dan (2015)
Russom, Philip (2018)
Technopedia (2018)
TechTarget (2018)