Data Governance Trends 2020

Tentive / Blog / Data Governance Trends 2020

Hier zijn dé 3 Data Governance trends om in 2020 in de gaten te houden, ongeacht in welke branche jouw bedrijf zich bevindt.

 

Trend #1: Datakwaliteit nog meer borgen binnen Data Governance

Ook in 2020 is datakwaliteit de meest hardnekkige uitdaging binnen datamanagement. Organisaties hadden tot voor kort slechts aandacht voor datakwaliteit op het moment dat omzet of reputatie gevaar liepen. Deze stellingname is echter snel aan het veranderen. Complexe naleving van wet- en regelgeving en de almaar toenemende snelheid en schaal van data, leiden ertoe dat organisaties prioriteit geven aan datakwaliteit. Sterker, organisaties beschouwen datakwaliteit als een uiterst belangrijk component van Data Governance. Door een op datakwaliteit gebaseerd raamwerk voor Data Governance op te zetten, geven organisaties allereerst een impuls aan de waarde van hun bedrijfskritische data. Daarnaast zorgen zij er hiermee voor dat datakwaliteit issues vroegtijdig worden gesignaleerd en opgelost voordat deze over verschillende systemen kunnen verspreiden. Het groeiende besef bestaat dat het uiterst onverstandig is om een afwachtende houding aan te nemen om naderhand geconfronteerd te worden met het bewijs dat slechte data inderdaad een negatief effect heeft op de (continuïteit van de) business. Tegen die tijd is de schade echter al aangericht.

Trend #2: Privacywetgeving vereist krachtige Data Governance

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie is bijna twee jaar geleden geïmplementeerd. Inmiddels dient de AVG als een wereldwijde katalysator voor data privacywetgeving. (In de VS hebben staten als Nevada en Californië al ingrijpende wetgeving aangenomen om de persoonsgegevens van consumenten te beschermen. Andere staten staan gereed te volgen.) Organisaties die de nieuwe wetgeving onvoldoende serieus nemen, riskeren naast hoge geldboetes ook reputatieschade. Organisaties worden dus gedwongen mogelijke gaten in de naleving te evalueren en waar nodig aan te pakken. Met het oog op het naleven van de privacywetgeving is krachtige Data Governance daarom onontbeerlijk. Niet alleen om persoonsgegevens te identificeren en te beschermen, maar ook om de afkomst van de data te volgen als deze worden verplaatst van bronnen naar systemen en processen. Daarnaast speelt datakwaliteit een cruciale rol bij het verkleinen van nalevingsrisico’s. Slecht onderhouden data en data van slechte kwaliteit kunnen beide eenvoudig leiden tot niet-naleving van de privacywetgeving, met alle negatieve gevolgen van dien op het merk en de bedrijfsresultaten van een organisatie.

Trend #3: Zonder goede Data Governance geen self-service analytics

BI-tools met ‘machine learning’ (ML) en ‘artificial intelligence’ (AI) die ‘self-service’ analytics mogelijk maken, zijn al in 2019 van start gegaan en het gebruik ervan zal in 2020 alleen maar verder toenemen. Eindgebruikers krijgen door self-service analytics de mogelijkheid om met een gemakkelijk te hanteren BI oplossing snel eigen rapportages en analyses te maken. Ze zijn niet meer afhankelijk van IT om rapporten voor ze te maken. Bovendien kunnen ze op deze manier veel sneller en flexibeler voorzien in de eigen informatiebehoefte. Dit lijkt op het eerste gezicht een positieve ontwikkeling. Maar let op: zonder goede Data Governance in de BI omgeving kunnen meerdere versies van de waarheid ontstaan (bijvoorbeeld door inconsistente formules/definities) en de datakwaliteit verminderen. Daarnaast is het ook geen goed idee om gebruikers ongebreideld toegang te geven tot allerlei data en ieder toe te staan rapportages te maken die binnen en buiten de organisatie kunnen worden gebruikt. Kortom, BI en Data Governance gaan daarom hand in hand, in 2020 meer dan ooit tevoren.


Tentive Solutions biedt organisaties ondersteuning bij het oplossen van hun Data Governance en Data Management vraagstukken. Meer weten? Neem gerust contact op met onze Data Management Team via info@tentive.nl of bel 076 565 8080


Jacco Oudeman, Data Governance & Data Quality Specialist