Wat zijn de belangrijkste elementen voor het implementeren van een Data Strategie?

Tentive / Blog / Blog / Wat zijn de belangrijkste elementen voor het implementeren van een Data Strategie?

In de afgelopen 20 jaar is het belang van data sterk toegenomen. Vandaag de dag wordt data zelfs beschouwd als een ‘asset’ niet als een bijproduct van een applicatie. Organisaties moeten daarom Data Strategieën ontwikkelen die overeenkomen met de realiteit van vandaag. In dit blog beschrijven we wat we onder Data Strategie verstaan en uit welke vijf componenten een gedegen Data Strategie moet bestaan.

Wat is Data Strategie?

Data Strategie beschrijft een “reeks keuzes en beslissingen die samen een actie op hoog niveau uitstippelen om doelen op hoog niveau te bereiken.” Deze strategie omvat bedrijfsplannen om informatie te gebruiken voor een concurrentievoordeel en om organisatiedoelen te ondersteunen. (DAMA International, 2018) Een Data Strategie vereist een goed begrip van de data behoeften die inherent zijn aan de bedrijfsstrategie (Knight, 2017). Het is nodig om de manier te verbeteren waarop data wordt verzameld, bewaard, beheerd, gedeeld en gebruikt. Data Strategie vereist gemeenschappelijke methoden en geformaliseerde processen die worden gedefinieerd als onmisbaar voor gedeeld beheer van bedrijfsinformatie.

Wat zijn de vijf componenten van Data Strategie?

Een gedegen Data Strategie bestaat uit onderstaande vijf componenten:

1. Identificatie;
2. Opslag;
3. Distributie;
4. Integratie;
5. Governance.

Ad 1. Identificatie

Het identificeren van data en het erkennen van de betekenis en het bruikbaarheid ervan (ongeacht locatie, typologie en bron) is een onmisbare voorwaarde een goede Data Strategie. Het verwerken en benutten van data is immers niet mogelijk als de data geen naam heeft, niet in een specifiek format staat en er geen waarde aan is toegekend. Als een organisatie (meta)data niet beschrijft, is het alsof informatie wordt genegeerd, omdat men het liever niet kent. Als data daadwerkelijk als een ‘asset’ wordt beschouwd, dan moet de Data Strategie ervoor garant staan dat alle data kan worden geïdentificeerd en beschreven.

Ad 2. Opslag

Het veilig archiveren van data is zonder twijfel een cruciale activiteit. In de regel zijn technologische archiveringskeuzes meer gericht op het opslaan van de data als een doel op zichzelf. Deze aanpak gaat voorbij aan het eenvoudig kunnen delen en verplaatsen van data tussensystemen. Hiervoor is vaak geen plan. Een goede Data Strategie zorgt ervoor dat zodra data is gecreëerd, deze eenvoudig toegankelijk is en door iedereen kan worden gedeeld, zonder dat iemand anders zijn eigen kopieën hoeft te maken.

Ad 3. Distributie

In tegenstelling tot het verleden toen ‘solitaire’ applicaties werden gebruik voor het opslaan en gebruik van data, wordt data tegenwoordig door een groot aantal systemen gebruikt ter ondersteuning van bedrijfsprocessen en managementbeslissingen. Het delen van data is niet langer een gespecialiseerde, technische capaciteit die wordt overgelaten aan de grillen van applicatieontwikkelaars. Het is een ‘business’ behoefte geworden en moet dienovereenkomstig worden aangepakt.

Ad 4. Integratie

Data integratie is veel meer dan de traditionele Data Warehouse aanpak. Het omvat alle data (gestructureerd en ongestructureerd) en alle databewegingen tussen de verschillende applicaties. Binnen de meeste organisaties is data integratie geen centrale functie. Elk ontwikkelteam gebruikt zijn eigen logica om data te linken aan verschillende applicaties. Er is alleen oog voor de behoefte van de specifieke opdrachtgever. Omdat men langs elkaar heen werkt, worden er ook geen synergievoordelen behaald. Een goede data integratie strategie zorgt ervoor dat data wordt opgeschoond en samengevoegd in een finale dataset die op een consistente en herhaalbaar manier door iedereen kan worden gebruikt.

Ad 5. Governance

Vaststellen, toepassen en communiceren van regels voor datagebruik zorgt voor beter beheer. Dit is vooral van belang wanneer de hoeveelheid informatie om te beheren en te delen groeit. Beleid en regels moeten worden geformaliseerd, rollen en taken moeten worden vastgesteld en moeten worden methoden geïmplementeerd, teneinde de kwaliteit en veiligheid van de data te garanderen.

 

Een goed gedefinieerde Data Strategie helpt een organisatie haar huidige en toekomstige ‘business needs’ op een meer gestructureerde manier aan te pakken naarmate deze groeit en evolueert om het succes ervan te waarborgen.

 


Benieuwd naar wat een succesvolle implementatie van een Data Governance strategie voor jouw organisatie kan betekenen? Of ben je bezig en heb je behoefte aan een klankbord? Neem contact op met ons Data Management Team zij helpen je graag verder.


Jacco Oudeman

Geraadpleegde bronnen
DAMA International (2018)
Knight, M. (2017), What is Data Strategy
Levy, E. (2018), The 5 Essential Components of a Data Strategy