Agile financial planning door Strategic Modeling en What-if analyse

Tentive / Blog / Agile financial planning door Strategic Modeling en What-if analyse

Strategische modellering en lange termijn planning met Oracle’s Enterprise Planning & Budgeting Cloud Service (EPBCS)

Eerder berichten wij je al, middels een webinar, over ‘agile financial planning’ en hoe je hieraan invulling kan geven met behulp van Oracle Planning Budgeting Cloud Services (PBCS), en verscheen er een blog over de verschillen tussen PBCS en de Enterprise-variant Oracle Enterprise Planning Budgeting Cloud Services (EPBCS)*.
In deze blog gaan we nu dieper in op de agile planningsmodule van Oracle EPBCS voor de lange termijnplanning, What-if modellering, corporate financiën en treasury-initiatieven, te weten Strategic Modeling.

On-the-fly scenario analyses en modellering

Voor simulaties op een grotere schaal zijn er binnen EPBCS geavanceerdere mogelijkheden via de module Strategic Modeling. Deze biedt onder andere What-If analyse functies voor het maken van financiële modelvariaties voor de lange termijn planning:
• Scenario Manager: hiermee kun je reacties op industriële en economische veranderingen simuleren, door scenario’s te definiëren en scenario-aannames te wijzigen. Met de Scenario Manager maak je scenario-variaties op een model, met accounts die specifiek zijn voor dat scenario. Je kunt talloze scenario’s aanmaken voor elke Business Unit.
Scenario’s kunnen accounts, en de invoerwaarden en prognosemethoden van andere scenario’s overnemen. Zo kun je bijvoorbeeld een What-If-scenario maken dat de aannames uit het basisscenario overneemt en waaraan de accounts toegewezen worden die moeten worden gewijzigd. Gebruik vervolgens het What-If-scenario om wijzigingen te maken en te berekenen, zodat je waarden kunt identificeren die niet afwijken van het basisscenario.
• Sensitivity Analysis: je kunt ook waarden voor accounts manipuleren, om de effecten op belangrijke statistieken en variabelen te evalueren. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel het aantal te verkopen producten moet worden verhoogd, om een toename van de productiekosten te compenseren. Je kunt Sensitivity Analysis gebruiken om de waarde-bepalende factoren in financiële modellen te isoleren. Waarde-bepalende factoren zijn sleutelvariabelen die, wanneer ze worden gemanipuleerd, de ondernemingswaarde beïnvloeden. Weten welke accounts van invloed zijn op de onderneming helpt weloverwogen beslissingen te nemen!
• Goal Seek: stelt ons in staat doelwaarden in te stellen voor accounts en evalueert de wijzigingen die benodigd zijn in andere accounts, om die doelwaarden te bereiken. Het is een eenvoudige manier om snel impactanalyses uit te voeren, omdat je kunt identificeren hoe waarde-factoren en accounts moeten veranderen om een bepaald doel te bereiken. In een uitbreidingsscenario kan bijvoorbeeld de groei in volume bepaald worden die nodig is om over 3 jaar een netto-inkomen van 10 miljoen te behalen. De vereiste verandering in het volume en de impact op het netto-inkomen worden vervolgens getoond.

‘Strategic Modeling’ biedt dus on-the-fly scenario analyses en modellering met financiële voorspellingsmodellen, zodat operationele en lange termijnplannen in lijn zijn met de financiële strategie.

 

Nog meer out-of-the-box functionaliteiten

Door operationele plannen uit te zetten met actuele doelen, en modellen bij te werken met de nieuwste prognoses, lange termijnplannen en plannen voor bedrijfsinitiatieven, treasury-initiatieven en marketinganalyses, wordt aangesloten bij de strategische initiatieven. Andere functionaliteiten die dit ondersteunen zijn o.a. cross-model consolidaties, custom account forecasting, audit trail en een ingebouwd rekeningschema met geïntegreerde rapporten. Functionaliteiten die wij in een volgende blog willen bespreken.
Met deze mix aan standaard functionaliteit en aanpassingsmogelijkheden bevat Strategic Modeling in ieder geval een ideale agile toolset (robuust, flexibel en veelzijdig) voor strategische modellering en lange termijn planning inclusief de integratie met de operationele plannen.

Tot slot

Wil je meer informatie over Strategic Modeling met Oracle EPBCS? Of ben je benieuwd naar wat een succesvolle implementatie van een planningsoplossing voor jouw organisatie kan betekenen? Dan kunnen wij dit ook samen bekijken aan de hand van jullie eigen vereisten voor het planningsproces en de applicatie. Neem contact met ons op wij helpen je graag verder.

Wil je het agile financial planning webinar bekijken of nog eens terug zien, vul dan onderstaand formulier in en we sturen jou de link naar het webinar.

Webinar formulier